راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


علاقه وعشق

سلام من در کل عمرم به چند چیز یا شخص علاقه داشتم یعنی عاشق شان بودم

یک - عاشق والیبال بودم

دو- عاشق نویسندگی و شاعری هستم 

سه - عاشق سپاه پاسداران بودم وهستم

چهار - عاشق - امام علی و امام خمینی و حضرت آقا هستم

پنج - این را دیکه نمی شه گفتبرچسب ها:
منبع مطلب